law

Definicja prawa atomowego

            Prawo atomowe zajmuje się wieloma technicznymi i skomplikowanymi normami mającymi za zadanie regulować bezpieczne funkcjonowanie i wykorzystywanie energii nuklearnej na

Definicja prawa atomowego

            Prawo atomowe zajmuje się wieloma technicznymi i skomplikowanymi normami mającymi za zadanie regulować bezpieczne funkcjonowanie i wykorzystywanie energii nuklearnej na